Nästa aktivitet

 2021

----------------------------

När kan vi träffas ?

undrar säker många, men som läget nu är måste vi verkligen hålla ut och stå ut...

 fram mot våren / sommaren.


Vi får förhoppningsvis vaccinationen

1:a kvartalet av det nya året

och vi tillhör ju riskgruppen i och med att vi är så pass"unga"


de flesta över 70 år!

Sköt om ER !

Välkomna!!