Skogsklubben

Skogsklubben


Här kommer skogsklubben att lägga in information som normalt finns på Smurfit Kappas interna Web-sida

Vid årsmötet den 14/8-2012 beslutades om nya kortpriser för medlemskap i Skogsklubben.

De nya priserna gäller från den 1 juli 2016 och lyder som följer.


Jaktkort för småvilt* :300 kr. (Alla småviltsmarker)

Jaktkort för älgjakt* :300 kr.

Fiskekort*            :100 kr

Medlemskort           :100 kr (För de som vill nyttja

                               stugor och kanoter)


Jakt-gästkort 1dag   :40 kr

2 dag                :60 kr

1 år                 :300 kr

(* medlemsavgift inkluderat)


Skogsklubben informerar om


Nytt jakt och fiskeår


Skogsklubben informerar 2016


Ni som vill fiska i de vatten där vi har fiskekort, Svensbyn och Torrbergstjärn. Måste vara medlem i skogsklubben (100:-) Jaktkortet gäller inte som fiskkort utan måste köpas separat. efter det så kan ni som vanligt meddela till PM2 0911-97330 att ni vill fiska.


(De som löser någon form av jaktkort måste även lösa ett fiskekort om man vill fiska.)


OBS! Det sker inga automatiska avdrag på lönen för medlemskapet utan detta måste göras via kortförsäljarna.

 

Thomas Eriksson IPM,  Mikael Åhman Valsverkstan

Mikael Johansson Renseri,  Mikael Kangosjärvi P-bruket

Sture Öberg Logistik,  Daniel Jönsson Systemteknik

Jalle Engström Livsnjutarna.

Fiskesektionen

Som medlem i skogsklubben får Du fiska i Torrbergstjärn ovanför Lillpite (klubben har 5 kort / dygn) och i Svensbyns  fiskevårdsförenings fiskevatten Vitsjön, Djuptjärn och Nottjärn. (klubben har 10 kort / dygn) Mer info hittar du på respektive förenings hemsida.

Man får bara boka max 2 dagar per gång och högst en vecka före önskat

fiskedatum.


OBS kontrollera att det finns platser kvar för den dag Du tänkt fiska, det räcker att man ringer till maskinförarkuren PM2 (97330) och meddelar att man har för avsikt att fiska i något av fiskevattnen. Där får man då veta om kvoten redan är fylld. Om inte noterar han/hon ditt namn samt dag då du har tänkt fiska. Fiskekortet skall medfölja vid fiske.


Vid premiärhelger gäller personlig bokning med respektive fiskeförening,

Familjekort gäller make/maka/sambo och barn under 16 år.

O B S!! Tillåtet antalet fiskar gäller per kort

Frågor gällande fisket kontakta:

Mikael Lundström. arbete 97300, hem 30518, mobil: 070-650 34 89

Stefan Jonsson arbete 97199, hem 30526, mobil: 070-307 44 74


Länkar till ovan nämnda föreningar:

Torrbergstjärn

Svensbyn