Om

Föreningens mål och syfte

De grundläggande målen för Livsnjutarna Smurfit Kappa

Att skapa gemenskap och trivsel bland Smurfit   Kappas pensionärer

Att verka för träffplatser under vinterperioden september-maj

Att verka som remissinstans i frågor som rör kontakt med Smurfit Kappa

Att främja kontakter mellan medlemmarna

Att sträva efter en långsiktigt hållbar kontaktskapande aktiviteter

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden. Föreningen ska vara öppen för alla som varit t.v. anställda vid Assi Domän Kraftliner/Kappa Kraftliner och Smurfit Kappa Kraftliner och gått i pension.


Verksamhet.

Föreningen ska verka för samarbete med andra föreningar, organisationer, företag och privatpersoner som kan intressera, till tema/information/ studiecirklar mm.

Föreningen ska medverka och arrangera träffar där medlemmarna (kan träffa varandra, webmasters kommentar) kan umgås och bibehålla samtillhörigheten efter ett långt arbetsliv tillsammans.

För att uppfylla föreningens syfte ska följande aktiviteter förekomma

Skapa matrikel/medlemsregister

Återkommande träffar under september/maj

Årsmöte ska hållas en gång per år och ske under första kvartalet

Extra möte kan ske vid behov under året.

Aktuell information om vad som är på gång i föreningen ska spridas via föreningens hemsida och/eller muntlig vid möte/träffa.
Hedersmedlemmar:

Hedersmedlem, betalningsbefriad för ett år blir den som fyller jämna år det år han/hon fyllder 70 eller 80 år.

Hedersmedlem på livstid blir den som varit betalande medlem och hon/han fyllder 90 år

Hedersmedlem=Medlem med full medlemskap utan att erlägga medlemsavgift.

En bonde står åtalad för Grisstöld.

Åklagaren förordade ett strängt straff med motiveringen:

-Ty, fortsätter svinstölderna, går till slut ingen av oss säker.


Den tid som varit

Som livsnjutare är väl det här ett lämligt förhållande till den forna arbetsplatsen


Ett antal milstolpar har passerats


Lite utbyggnader

Den tid som kommer

Färska Harrar


Färska ripspår


Färska Skidoo-spår

Vad gör Du på vintern, för visst är vintern en tid då det finns mycket att göra, nu är det väl så att alla kanske inte har tillgång eller intresse av ovanstående aktiviteter men det finns ju en hel del anna att göra också, har Du något förslag hör av Dig kanske det går att fixa någon gemensam aktivitet

Historia

Det var så här det började.....

Det började med en ide…

som blev ett brev…

Utdrag ur brevet:

Under senaste tre åren har ett stort antal av Smurfit Kappas anställda gått i avtalspension/pension och det är över 100 personer som efter ett långt arbetsliv nu får möjlighet att övergå till ett annat levnadssätt och njuta av vad framtiden kan ge.

Jag har själv slutat för två månader sedan och ser hur fort dagarna flyter fram samt att det inte är några problem att fylla ut dagarna. Har dessutom börjat planera vad som ska göras under den vackra vårsolen och sommaren som nu kommer med stormsteg. Jag har t.o.m börjat säga som alla man träffat, jag har fullt upp!

Anledningen till att jag skriver till Er är, att efter ett långt arbetsliv där man lärt känna många på ett personligt plan och faktiskt haft väldigt roligt många gånger, så har jag en fundering om att det kanske skulle vara trevligt att kunna träffas utan krav, framförallt under vinterperioden oktober till och med april, en gång i månaden på en träffpunkt inne i stan. Detta brev, skickat till 35 personer som jobbat som tekniker inom underhåll/drift, har jag fått hjälp att sända ut av Smurfit Kappa.

Därför inbjuder jag nu Er till en träff:

Datum:Onsdagen den 16 mars 2011 och

Onsdagen den 13 april 2011

Tid:kl. 13.30kl. Plats:Småstaden

Vi träffas på något av de två cafè där vi får plats och jag vill informera/tala om dessa frågor:

-Information om träningsmöjlighet för oss i Smurfit Kappas träningslokal.

-Skapandet av en intresseförening för alla Smurfit Kappas pensionärer?(lättare bli sponsrad)

-Om vi ska återigen träffas till hösten på liknande sätt?

-Informera om att vi kan ha kontakt via tex. Gmail. (Slippa lägga ut sin personliga mailadress)

-Någon som är intresserad av Facebook där vi kan skapa en mötespunkt.

Vi träffas villkorslöst och dricker kaffe/vatten eller vad man känner för och hur länge beror på oss själva, men ca 1-1,5 timme.

Hoppas ni kan slita er och komma, Hjärtligt Välkomna!

PS: kom ihåg, ”tid är det enda vi har”

Många hälsningar!

Jarl-Olov Engström

Så långt brevet. Dessa träffar visade att det fanns ett stort intresse så det blev en ny

Informations träff 12/10 2011

65 intresserade livsnjutare träffades på Tallkronan för att få information, fika och bara träffas.


Onsdagen den 16 November träffades vi på Humlan Öjebyn och fikade, fick en del information och utbytte livserfarenhet, 39 deltagare var vi.

Nästa träff blir Onsdagen den 14 december kl 13.30 på Smurfit Kappa Kraftliner

Då kommer föreningen formellt att bildas och stadgar mm antas, januari 2012 blir det första årsmötet.


Onsdgen den 14 dec 2011

Nu är föreningen Livsnjutarna Smurfit Kappa formellt bildat och stadgar antagna i en första läsning även en valberedning är vald bestående av Stig Sunden och Kjell Öberg.


Medlemsavgiften 2012 fastställdes till 200:-/år.

Årsmötet blir den 18 januari då styrelse mfl funktionärer skall väljas och stadgar skall fastställas.

Ja det var så det började, informationen är hämtad från "upphovsmannen" och bloggen, läs gärna den och där finns även en del bilder.