Dokument

Dokument

JAG ÄR HASTIGHETEN, DIRIGERAD AV DEN MÄNSKLIGA VILJAN, JAG GIVER SUVERÄN MAKT ÖVER DISTANSEN, JAG VIDGAR DE MÄNSKLIGA MÖJLIGHETERNAS HORISONT, JAG FRÄMJAR FREDEN OCH BRODERSKAP FOLKEN EMELLAN, JAG VINNER ÖVER DÖDEN TUSENDE GÅNGER OM DAGEN, JAG ÄR DEN TYSTA MEDLEMMEN I ALLA VÄRLDENS AFFÄRSHUS, JAG SPARAR TIMMAR AV MÄNNISKANS DAGLIGA ARBETE, TIMMAR TILL REKREATION OCH NYA UPPLEVELSER, JAG GIVER SNABBHETENS VÄRLDSHERRAVÄLDE ÅT MÄNNISKAN, JAG ÄR FORTSKAFFNINGSMEDLET UTAN BEGRÄNSNING.

När vi besökte Bensinmuseét så såg jag ett tändsticksasksfodral som såg ganska påkostat ut och texten var dessutom lite speciell, så jag kunde ju inte låta bli att försöka att få rätt på vad det var för något. Det är tur att internet finns för där kan man hitta det mesta - även om tändsticksfodral. Om Du klickar på rubriken får Du se dokumentet


Curth

Länkar till Dokument

Vi klagar i dag ofta på "kanslisvenskan", men var det bättre förr?? (roligare i alla fall)


      Trafikbilägaren N.N i Älvsbyn dömdes att böta sammanlagt, 125 kr. för att han under förra hälften av innevarande år såsom förare å en honom tillhörig automobil i yrkesmässig trafik brukat person, som ej erhållit tillstånd att framföra automobil i sådan trafik ävensom underlåtit att göra föreskriven anmälan till länsstyrelsen om att berörda person av svaranden nyttjades för framförande av automobil i yrkesmässig trafik.

Ur Norrbottens Allehanda 1931